Protectia datelor personale

Confidenţialitatea utilizatorului

Începând cu data de 25 mai 2018, SC. TURABOSN  SRL. a adoptat regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Persoana juridică SC. TURABOSON SRL, având CUI RO31221249 înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Galati cu nr. J17/179/2013, cu sediul social: Str. Stefan cel Mare, Nr. 202, Tecuci, Jud. Galati – 805300, România va pune la dispozitie urmatoarele informatii ce fac parte din politica noastra de confidentialitate.

Te asigurăm că SC. TURABOSON SRL va continua să prelucreze datele personale ale clienților sau vizitatorilor doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora, recomandarea de servicii educaționale și de certificare profesională oferite de SC. TURABOSON SRL sau de către alte entitiăți din grup, de partenerii și colaboratorii săi și doar în cazul în care clienții sau vizitatorii și-au exprimat opțiunea pentru acest lucru.

 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la SC. TURABOSON SRL, iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa noastra de e-mail publicata in sectiunea “Contact”.

 

Ce sunt datele personale și cum le obținem?

Datele personale sunt acele informații prin care un client sau vizitator poate fi identificat în mod direct sau indirect. SC. TURABOSON SRL  obține aceste date astfel in mai multe moduri dupa cum umreaza:

 

  • SC. TURABOSON SRL colectează date personale direct de la client sau vizitator, de regulă acele informații furnizate cu scopul eliberarii facturilor si proformelor, cu scopul semnării contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia: nume, prenume, cod numeric personal, adresa poștală și de e-mail, număr de telefon și altele;
  • Detalii privind tranzacțiile efectuate (servicii achiziționate, prețuri, moduri de plată);​
  • SC. TURABOSON SRL poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul sau vizitatorul furnizează o copie după un act de identitate, cu consimțământul său.

 

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, SC. TURABOSON SRL poate solicita uneori informații privind experiența clientului sau vizitatorului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor SC. TURABOSON SRL. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

 

În anumite situații, SC. TURABOSON SRL poate colecta datele clienților sau vizitatorilor și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor sau atunci când vizitatorul interacționează cu aplicațiile mobile ale Sc turaboson srl, când vizitează site-urile web ale entităților din cadrul SC. TURABOSON SRL sau paginile SC. TURABOSON SRL din cadrul rețelelor de socializare.

 

SC. TURABOSON SRL poate combina diverse date personale ale clientului sau vizitatorului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului sau vizitatorului într-un mod personalizat și legitim.

 

De ce prelucrăm datele personale?

 

SC. TURABOSON SRL va prelucra datele personale ale clientului sau vizitatorului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta în vederea recomandării de servicii educaționale și de certificare profesională oferite de SC. TURABOSON SRL îniante de încheierea perioadei de studiu sau pe parcursul derulării perioadei de studiu. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului sau vizitatorului, poate fi în legătură cu contractul de studii sau impusă de o obligație legală.

 

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone.

 

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

 

​În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 

Interesul legitim al SC. TURABOSON SRL poate sta la baza unei prelucrări de date personale, clientul sau vizitatorul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului sau vizitatorului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina SC. TURABOSON SRL.

Atunci când SC. TURABOSON SRL îi solicită clientului sau vizitatorului acordul pentru prelucrare, acesta are două opțiuni: “Da” sau “Nu”.

 

Doar dacă există acordul în acest sens, SC. TURABOSON SRL va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la serviciile SC. TURABOSON SRL, oferte, promoții sau evenimente speciale.

 

Care sunt drepturile clienților sau vizitatorilor cu privire la prelucrarea datelor personale?

 

Clientul sau vizitatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar SC. TURABOSON SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

 

SC. TURABOSON SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul sau vizitatorul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul sau vizitatorul are dreptul:

 

– să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat);

 

– să acceseze datele sale personale sau să solicite SC. TURABOSON SRL transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate);

 

– să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare

 

– să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 

– să solicite SC. TURABOSON SRL să corecteze orice inexactități din datele sale personale.

 

Clientul sau vizitatorul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail sau pe baza unei cereri scrise, datate, semnate.

 

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul sau vizitatorul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita SC. TURABOSON SRL să-i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului sau vizitatorului în mod corespunzător.

 

Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?

 

SC. TURABOSON SRL nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor. În cazul în care sunt colectate date personale ale copiilor, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai cu măsuri de siguranță specifice.

 

Pot fi prelucrate datele tale personale de către terți în alte scopuri?

 

În cazul în care clientul sau vizitatorul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, SC. TURABOSON SRL va putea comunica aceste date către terți.

 

Ca regulă, SC. TURABOSON SRL nu va comunica datele personale ale clientului sau vizitaorului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului sau al vizitatorului în acest sens.

 

SC. TURABOSON SRL poate însă comunica datele personale ale clientului sau ale vizitatorului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:

 

Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate SC. TURABOSON SRL în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri;

 

Autorități publice: SC. TURABOSON SRL poate comunica datele clientului sau ale vizitatorului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități;

 

  • furnizorilor de servicii de curierat;
  • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 

​În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

 

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum îți protejăm datele personale?

SC. TURABOSON SRL aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului sau vizitatorului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

 

​SC. TURABOSON SRL va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, SC. TURABOSON SRL poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului sau vizitatorului cu SC. TURABOSON SRL, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

​Atunci când datele personale ale clientului sau vizitatorului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, SC. TURABOSON SRL le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

 

Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?

 

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, SC. TURABOSON SRL va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către SC. TURABOSON SRL, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către SC. TURABOSON SRL în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Sc turaboson srl, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către SC. TURABOSON SRL conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.

12 RATE FARA DOBANDA PRIN TBI